Dress Work

a project website on the aesthetics of urban post-Fordist labour markets

Past Events

Pakhuis de Zwijger – 28 Juni 2018: 

Fantasies On How To Strike

Hoe flexwerk kan leiden tot precair werk: onzekerheid, hoge werkdruk en een verminderd gevoel van zelfwaarde.

Precair werk is aan de orde van de dag. Tal van werknemers zitten vast in een contract met ongunstige arbeidsvoorwaarden. Omdat alles tijdelijk is en er niets wezenlijks wordt opgebouwd – noch kennis, noch vertrouwen, noch relaties – gaat dit vaak gepaard met een verminderd gevoel van waardering en zelfrespect. Voor hun film ‘Fantasies On How To Strike’ onderzoeken regisseur Lisette Olsthoorn en scenarist Julia Jansen wat dit betekent voor degenen die eraan overgeleverd zijn. Wat doet het met je als je iedere maand opnieuw onzeker bent of je genoeg uren kunt werken om de huur te betalen? Als het vooruitzicht op een vaste aanstelling ver weg lijkt? Ze gaan hierover graag in gesprek met alle relevante partijen: onderzoekers, werkgevers, werknemers, zzp’ers, politici en beleidsmakers. Kijk en praat dus mee!

 

Met in dit programma onder anderen

Lisette Olsthoorn

Filmmaker “Fantasies On How To Strike”
Julia Jansen
Scenarioschrijver
Marguerite van den Berg
Sociologe, Universiteit van Amsterdam
Boukje Cnossen
Academisch onderzoeker en kunstcriticus

 

Tijdens het programma praten we onder andere over:

  • Onzeker werk treft iedereen, van laag- tot hoogopgeleiden en van goedkope tot duurbetaalde arbeid.
  • De term ‘flexwerk’ vs het begrip ‘precaire arbeid’.
  • Hoe de kwetsbare positie van veel werkenden het lastig maakt om in verzet te komen.
  • Hoe de nadelen van flexwerk worden verhuld door de leefstijl van kunstenaars tot voorbeeld voor iedereen te maken.

Het filmproject ‘Fantasies On How To Strike’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Gemeente Rotterdam en wordt geproduceerd door Family Affair Films.

 

Alles flex! Wonen, werken en leven in de neoliberale stad

Links naar Links!

Vrijdag 6 april 2018, 19.30 uur — 22.00 uur
De Heuvel, Grotekerkplein 5, Rotterdam

We leven in een tijd waarin bestaansonzekerheid voor veel mensen steeds normaler wordt. Tijdelijk en precair werk neemt toe; sociale voorzieningen nemen juist af. En ook op de woningmarkt is ‘tijdelijk het nieuwe permanent’, zoals De Correspondent onlangs schreef.

Wonen in de stad wordt niet alleen duurder, maar steeds meer mensen hebben te maken met flexibele huurcontracten en onzekere woonsituaties. Gentrificatie en een op hol geslagen woningmarkt leiden voor grote groepen mensen tot verdringing.

Tijdens deze Links naar Links! gaan we in discussie met stadssocioloog Marguerite van den Berg en schrijver en kunsthistoricus Roel Griffioen. We bespreken met hen de gevolgen van de flexibilisering van alles voor de stedelingen van nu.

En we bekijken fragmenten van Alles Flex!, een film die laat zien hoe ingrijpend de gevolgen zijn van de flexibilisering van het wonen en werken in de stad. Met Roel en Marguerite bespreken we wat er anders moet — en wat we moeten doen om te komen tot sociale, diverse, solidaire steden waarin plek is voor iedereen.

Met Roel Griffioen, kunsthistoricus, activist en schrijver van ‘De Frontlinie: Bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creatieve Stad.’
En: Marguerite van den Berg , Rotterdams socioloog, werkzaam op de UvA, gespecialiseerd in stedelijke ontwikkeling en precaire arbeid.

En met: jullie allemaal. Tot op 6 april!

De kopgroep Links naar Links!

 

De rol van esthetiek en affect in dagelijkse praktijken bij de sociale dienst

Lezing Josien Arts voor de Kring Amsterdamse Sociologen

September 26th 2017

19:30, free entry, Roeterseiland University of Amsterdam, REC B 3.09

De huidige arbeidsmarkt kent een groeiende dienstensector die specifieke, maar niet altijd duidelijke eisen stelt aan werknemers, in termen van esthetiek bijvoorbeeld. Dit brengt onzekerheid met zich mee die bovendien versterkt wordt door flexibilisering, waardoor tijdelijke, onzekere en slecht betaalde posities voor sommigen de enige optie zijn. Bijstandsgerechtigden bewegen vaak heen en weer tussen precaire arbeidsmarktposities en voorwaardelijke bijstandsvoorzieningen. Participatie op de arbeidsmarkt en in re-integratie trajecten kunnen daarom gezien worden als verschillende fases in een continue precaire situatie. Dit roept vragen op over de manier waarop klantmanagers – de ‘street level bureaucrats’ die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bijstandsbeleid – de zogenaamd ‘werkfitte’ bijstandsgerechtigden evalueren en hen met behulp van uiteenlopende pedagogieken leren om ‘goede’ burgers te zijn die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien door middel van betaalde arbeid.

Tijdens deze lezing worden de voorlopige bevindingen gepresenteerd van een etnografisch onderzoek bij drie sociale diensten in Nederland. Hierin zal uiteengezet worden hoe bijstandsgerechtigden als onderdeel van het arbeidsmarkt re-integratie traject dat zij verplicht volgen:

  • Esthetische arbeid moeten verrichten, om zo te laten zien dat zij bereid zijn zich op de arbeidsmarkt te begeven en zich aan te passen aan deze arbeidsmarkt, waarin de verwachtingen ten aanzien van esthetische presentatie niet altijd duidelijk zijn en per context verschillen;
  • Met behulp van uiteenlopende pedagogieken geleerd wordt hun percepties en gevoelens ten aanzien van hun precaire situatie te beïnvloeden, zodat zij deze situatie accepteren en tegelijkertijd optimistisch zijn over hun toekomst.

Schijt aan zekerheid

“Doing what you love” in een onzekere arbeidsmarkt.

May 23rd 2017
19.30, free entry (registration required)
Pakhuis de Zwijger, Workspace

Met passie werken velen zich omhoog op een steeds onstabielere carrièreladder. Meerdere banen? Een carrière doorstart? Een start-up? Een stage? Een nul-uren contract? Collega’s of partners? Is het ‘zoek je passie mantra’ nog voldoende om een steeds groter groeiende groep te helpen naar een levensmodel dat hen verrijkt en onderhoudt? We gaan in gesprek over precarisering: de groeiende en steeds normalere bestaansonzekerheid die mensen uit alle klassen raakt.

Speakers:

Anne-Marie Twigge
Oprichter W8 Art Architects & Kunstenaar
Winnie Terra
Teamleider at Combiwel
Roel Griffioen
Kunsthistoricus, o.a. de Correspondent
Marguerite van den Berg
Sociologe, Universiteit van Amsterdam
Melissa Marijnen
Professional Rebel Accelerator

Klik hier voor meer informatie en aanmelding: Schijt aan zekerheid.

The feminizing city? Productions of space for the post-Fordist sexual contract

May 18th 2017
Workshop 10.00-13.00,  public plenary lecture 15.30-17.00
University of Amsterdam

Workshop with Professor Linda Peake (York University Canada), dr. Marguerite van den Berg, dr. Willem Boterman & dr. Jess Bier

In this workshop, we will investigate what post-Fordist gender notions mean for the urban. In the post-Fordist city, the sexual contract organizing the gendered division of labour and women’s relegation to the suburb is fundamentally renegotiated. The enormous increase in women’s participation in paid labour, the rise of dual income families, the recent re-urbanization of families with children – all have been fundamental for urban change in the past fifty years and constitutional to contemporary urbanism. However much the importance of gender for urban space has been noted by (feminist) scholars, the impact of these significant changes in urban gender relations in the West remains seriously under-researched. Are cities perhaps becoming more gender-inclusive as a result of this gender revolution? Is the city feminizing? What new exclusions are the result of this? What can urban studies learn from feminist theory and gender studies to understand contemporary urban changes? And, the other way around, what can specialists in the study of gender and sexuality learn from urban scholars in their understanding of contemporary gender notions? Professor Peake’s work in feminist urban studies is an inspiration to many that want to understand the gendered dynamics of such contemporary urbanisms. Recently, her edited volume (with Martina Rieker) Feminist Interventions into the Urban (Routledge, 2013) offers invaluable insights into what feminist theory can do to unravel the neoliberal city as well as to understand the problematic divide between (knowledges of) cities in the Global North and the Global South.

In this workshop, Willem Boterman (UvA, Geography) and Jess Bier (EUR Urban Sociology) will kick off the discussion by engaging with the work of Professor Peake, after which there is much room for discussion. The morning workshop will be followed in the afternoon by a plenary lecture by Professor Peake from 15.30-17.00: Urban Feminism in the 21st Century.

The workshop is organized and funded in a collaboration of the Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality and the Centre for Urban Studies.

Advertisements
%d bloggers like this: