Past Events

De rol van esthetiek en affect in dagelijkse praktijken bij de sociale dienst

Lezing Josien Arts voor de Kring Amsterdamse Sociologen

September 26th 2017

19:30, free entry, Roeterseiland University of Amsterdam, REC B 3.09

De huidige arbeidsmarkt kent een groeiende dienstensector die specifieke, maar niet altijd duidelijke eisen stelt aan werknemers, in termen van esthetiek bijvoorbeeld. Dit brengt onzekerheid met zich mee die bovendien versterkt wordt door flexibilisering, waardoor tijdelijke, onzekere en slecht betaalde posities voor sommigen de enige optie zijn. Bijstandsgerechtigden bewegen vaak heen en weer tussen precaire arbeidsmarktposities en voorwaardelijke bijstandsvoorzieningen. Participatie op de arbeidsmarkt en in re-integratie trajecten kunnen daarom gezien worden als verschillende fases in een continue precaire situatie. Dit roept vragen op over de manier waarop klantmanagers – de ‘street level bureaucrats’ die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van bijstandsbeleid – de zogenaamd ‘werkfitte’ bijstandsgerechtigden evalueren en hen met behulp van uiteenlopende pedagogieken leren om ‘goede’ burgers te zijn die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien door middel van betaalde arbeid.

Tijdens deze lezing worden de voorlopige bevindingen gepresenteerd van een etnografisch onderzoek bij drie sociale diensten in Nederland. Hierin zal uiteengezet worden hoe bijstandsgerechtigden als onderdeel van het arbeidsmarkt re-integratie traject dat zij verplicht volgen:

  • Esthetische arbeid moeten verrichten, om zo te laten zien dat zij bereid zijn zich op de arbeidsmarkt te begeven en zich aan te passen aan deze arbeidsmarkt, waarin de verwachtingen ten aanzien van esthetische presentatie niet altijd duidelijk zijn en per context verschillen;
  • Met behulp van uiteenlopende pedagogieken geleerd wordt hun percepties en gevoelens ten aanzien van hun precaire situatie te beïnvloeden, zodat zij deze situatie accepteren en tegelijkertijd optimistisch zijn over hun toekomst.

Schijt aan zekerheid

“Doing what you love” in een onzekere arbeidsmarkt.

May 23rd 2017
19.30, free entry (registration required)
Pakhuis de Zwijger, Workspace

Met passie werken velen zich omhoog op een steeds onstabielere carrièreladder. Meerdere banen? Een carrière doorstart? Een start-up? Een stage? Een nul-uren contract? Collega’s of partners? Is het ‘zoek je passie mantra’ nog voldoende om een steeds groter groeiende groep te helpen naar een levensmodel dat hen verrijkt en onderhoudt? We gaan in gesprek over precarisering: de groeiende en steeds normalere bestaansonzekerheid die mensen uit alle klassen raakt.

Speakers:

Anne-Marie Twigge
Oprichter W8 Art Architects & Kunstenaar
Winnie Terra
Teamleider at Combiwel
Roel Griffioen
Kunsthistoricus, o.a. de Correspondent
Marguerite van den Berg
Sociologe, Universiteit van Amsterdam
Melissa Marijnen
Professional Rebel Accelerator

Klik hier voor meer informatie en aanmelding: Schijt aan zekerheid.

The feminizing city? Productions of space for the post-Fordist sexual contract

May 18th 2017
Workshop 10.00-13.00,  public plenary lecture 15.30-17.00
University of Amsterdam

Workshop with Professor Linda Peake (York University Canada), dr. Marguerite van den Berg, dr. Willem Boterman & dr. Jess Bier

In this workshop, we will investigate what post-Fordist gender notions mean for the urban. In the post-Fordist city, the sexual contract organizing the gendered division of labour and women’s relegation to the suburb is fundamentally renegotiated. The enormous increase in women’s participation in paid labour, the rise of dual income families, the recent re-urbanization of families with children – all have been fundamental for urban change in the past fifty years and constitutional to contemporary urbanism. However much the importance of gender for urban space has been noted by (feminist) scholars, the impact of these significant changes in urban gender relations in the West remains seriously under-researched. Are cities perhaps becoming more gender-inclusive as a result of this gender revolution? Is the city feminizing? What new exclusions are the result of this? What can urban studies learn from feminist theory and gender studies to understand contemporary urban changes? And, the other way around, what can specialists in the study of gender and sexuality learn from urban scholars in their understanding of contemporary gender notions? Professor Peake’s work in feminist urban studies is an inspiration to many that want to understand the gendered dynamics of such contemporary urbanisms. Recently, her edited volume (with Martina Rieker) Feminist Interventions into the Urban (Routledge, 2013) offers invaluable insights into what feminist theory can do to unravel the neoliberal city as well as to understand the problematic divide between (knowledges of) cities in the Global North and the Global South.

In this workshop, Willem Boterman (UvA, Geography) and Jess Bier (EUR Urban Sociology) will kick off the discussion by engaging with the work of Professor Peake, after which there is much room for discussion. The morning workshop will be followed in the afternoon by a plenary lecture by Professor Peake from 15.30-17.00: Urban Feminism in the 21st Century.

The workshop is organized and funded in a collaboration of the Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality and the Centre for Urban Studies.